TopBanner

Zapalono zniczy: 3126

Od dnia uruchomienia strony w ciągu 23 miesięcy zapalono tutaj 5120 zniczy.
We wrześniu 2012 roku, ze względów technicznych, wyzerowaliśmy licznik.


Znicz