TopBanner

Służba publiczna. Lotnictwo i infrastruktura.

Słowo „służba” stanowi klucz do zrozumienia postawy życiowej, sposobu podejmowania decyzji i działania Eugeniusza Wróbla. Służył Polsce i ziemi śląskiej. Jako katolik, człowiek głęboko wierzący, a równocześnie harcerz, wychowanek hm Pawła Krawczyka, zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro kraju i regionu. Był tytanem pracy, człowiekiem wielkiej wiedzy i szerokich horyzontów. Potrafił tworzyć dalekosiężne wizje i skutecznie wprowadzać je w życie. Nigdy się nie poddawał.

W latach 1990-1995 powołany do służby publicznej jako Wicewojewoda Katowicki. Podejmował szereg istotnych decyzji związanych z infrastrukturą komunikacyjną i transportową województwa, przekształceniami przedsiębiorstw, ekologią, geodezją, sprawami obronnymi. Doprowadził do powstania nowych instytucji i podmiotów gospodarczych związanych z rozwojem i promocją regionu, wsparciem przekształceń własnościowych oraz budową Drogowej Trasy Średnicowej.

Przeczytaj artykuł Heksy "Fantom" o wicewojewodzie Eugeniuszu Wróblu - kliknij tu.

Z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem powstało oraz rozwinęło się Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach, które po przejściu bezprecedensowej procedury przejęło od Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” w 1994 roku zarząd nad Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach. Przejęcie zarządu nad lotniskiem „Katowice” w Pyrzowicach oraz przeprowadzenie niezbędnych inwestycji umożliwiło jego uruchomienie jako międzynarodowego lotniska regionalnego. Powyższa inicjatywa i jej skuteczna realizacja w praktyce rozpoczęła proces decentralizacji zarządzania lotniskami w Polsce i uruchomiła proces głębokich zmian strukturalnych w tej branży.

W roku 1996 konsultował prace Konwentu Wojewodów w zakresie koncepcji rozwoju lotnisk i lotnictwa regionalnego.

W latach 1995 – 2005 współpracował z parlamentarzystami z Komisji Infrastruktury a także z Urzędem Marszałkowskim (w latach 1997 – 2001 także z Urzędem Wojewódzkim) konsultując głównie zagadnienia związane z infrastrukturą komunikacyjną w regionie oraz funkcjonowaniem lotnictwa cywilnego.

W latach 1998-2001 ekspert Sejmowej Komisji Transportu i Łączności oraz doradca kolejnych Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej, uczestniczy m.in. w opracowaniu projektu prawa lotniczego.

Członek Rad Nadzorczych PLL LOT SA, Stalexport SA, GTL SA i innych znaczących firm.

Jako Wiceminister Transportu w latach 2005-2007, m. in.:

  •  kierował opracowaniem przyjętego przez Rząd w roku 2007 dokumentu „Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych”, który stał się m.in. podstawą do aplikacji o środki unijne a także dokumentem porządkującym pojęcia związane z systemowym podejściem do infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej w kraju

  • kierował przygotowaniem i przeprowadzeniem przez Parlament ustawy powołującej Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, a następnie przeprowadził proces jej powołania oraz doprowadził do samodzielnego jej funkcjonowania (co pozwoliło m.in. na zakończenie procesu integracji Polski z Eurocontrol oraz stworzyło warunki do podmiotowego zaistnienia Polski w pracach nad tzw. Functional Airspace Block)

  • przygotował i wdrożył koncepcję wprowadzenia do rządowego programu unijnego „Infrastruktura i Środowisko” projektów z zakresu rozbudowy lotnisk oraz poprawy bezpieczeństwa w lotnictwie

  • przygotował zmiany w prawie lotniczym (które przyjęte zostały przez Rząd i skierowane pod obrady Sejmu), a także przygotował autorski projekt ustawy pozwalającej zagospodarować na cele lotnictwa cywilnego przez samorządy lokalne tereny po byłych lotniskach wojskowych. owoływany był na wysokie stanowiska publiczne ze względu na profesjonalizm, wiedzę i doświadczenie.


Powrót do strony głównej